• Kan ik met de Elga koelen?
 • Hoe kan ik met de Elga koelen, oftewel hoe zet ik de Elga in koelbedrijf?
 • Het boeksymbool van de Elga knippert, oftewel de Elga geeft een storing. Wat nu?
 • Hoe kan ik controleren of de koelfunctie van de Elga naar behoren werkt?
 • Welke thermostaten werken samen met de Elga?
 • Welke stooklijn (dipswitch A1 + A3) kan ik het beste instellen voor de Elga?
 • De buitentemperatuur op de thermostaat blijft continu op dezelfde temperatuur staan?
 • Wanneer stuurt de Elga de cv-ketel aan?
 • Is het normaal dat de Elga buitenunit bevriest?
 • Hoe stel ik de weersafhankelijke regeling en stooklijn in voor de Elga?
 • Waar moeten de terugslagkleppen in de hydraulische installatie geplaatst worden bij de Elga?
 • Kan de Elga koelen met een Honeywell Evohome systeem?
 • Welke onderdelen heb ik nodig bij installatie van een Elga?
 • Hoe voer ik de inbedrijfstelling van de Elga uit?
 • Hoe voer ik de inbedrijfstelling van de Elga uit?
 • De Elga geeft een debietstoring (storingscode 32 | 6de flits lang), wat nu?
 • Hoe kan ik de 4°C grens van de Elga wijzigen of uitzetten?
 • De Elga heeft niet de verwachtte energiebesparing, waar kan dit aan liggen?
 • Elga is aan het verwarmen in de zomer, hoe kan dat?
 • De cv-ketel is aan het pendelen. Gaat kort aan en dan weer uit, wat kan hier de oorzaak van zijn?
 • Elga – storingscode 1 (1ste flits lang)
 • Elga – storingscode 2 (2de flits lang)
 • Elga – storingscode ‘-‘ (3de flits lang)
 • Elga – storingscode 4 (9de flits lang)
 • Elga – storingscode 8 (7de flits lang)
 • Elga – storingscode 16 (8de flits lang)
 • Elga – storingscode 32 (6de flits lang)
 • Elga – storingscode 64 (4de flits lang)
 • Elga – storingscode 128 (5de flits lang)
 • Hoe kan ik de storingscode van de Elga aflezen?
 • Hoe wijzig of lees ik de paramaters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat af?
 • Hoe wijzig ik de parameters van de Elga?

Het is mogelijk om met de Elga te koelen. Wel is het van belang dat het afgiftesysteem geschikt is om te kunnen koelen. Als u bijvoorbeeld radiatoren heeft dan raden wij af om met de Elga te gaan koelen. Het meest geschikte afgiftesysteem is vloerverwarming. Indien u een zoneregeling/naregeling gebruikt dan is het van belang dat deze ook een koelfunctionaliteit heeft. Indien de zoneregeling/naregeling geen koelfunctionaliteit heeft, dan is het niet mogelijk om met de Elga te koelen.

Als uw afgiftesysteem geschikt is om te koelen (zie Kan ik met de Elga koelen?), dan zijn er een aantal manieren om met de Elga te kunnen koelen. Afhankelijk van de installatie kunt u van één van deze opties gebruik maken.

Thermostaat met koelfunctie-ondersteuning
In de ontwerphandleiding staan de thermostaten vermeld die compatibel zijn met de Elga en ook of de thermostaat de functie ‘automatisch koelen’ ondersteunt. Met deze functie kan met behulp van de thermostaat de Elga in koelbedrijf worden gezet. De koelknop op de Elga moet wel bediend zijn en dipswitch A6 moet op OFF staan om van deze functie gebruik te kunnen maken. Met de [koel-verwarmen] knop op de thermostaat kan de Elga vervolgens in verwarmings- of koelbedrijf worden gezet.

– Thermostaat zonder koelfunctie-ondersteuning
Thermostaten die de functie ‘automatisch koelen’ niet ondersteunen, kunnen de Elga niet via de thermostaat in koelbedrijf zetten. Om met de Elga te kunnen koelen zal de koelknop op de Elga bediend moeten zijn en geen warmtevraag vanuit de thermostaat aanwezig moeten zijn. Bij geen warmtevraag vanuit de thermostaat zal de Elga het zien als een koelvraag en zal dan gaan koelen. Ook moet dipswitch A6 op ON staan.

Thermostaat (weersafhankelijk) met zoneregeling/naregeling
Als de installatie is voorzien van een zoneregeling/naregeling dan zal de Elga met de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat weersafhankelijk worden aangestuurd. Deze thermostaat hangt vaak naast de Elga.
Om met de Elga te kunnen koelen moet de zoneregeling/naregeling voorzien zijn van koelfunctionaliteit. Als er geen koelfunctionaliteit aanwezig is dan is het niet mogelijk om met de Elga te koelen.
Om met de Elga te kunnen koelen zal de koelknop op de Elga bedient moeten worden en een koelvraag signaal vanuit de zoneregeling/naregeling aanwezig moeten zijn op de ‘extra functionaliteitenkabel’, oftewel groene klemmenstrook onder de Elga op klemmen 28 en 29. Ook moet het zomer/winter contact aangesloten zijn op klemmen 23, 24, 25 en moet dipswitch A6 op ON staan. Voor meer informatie verwijzen zij naar de installateurshandleiding.

Thermostaat (weersafhankelijk) zonder zoneregeling/naregeling
Als de thermostaat en de Elga volledig weesafhankelijk regelt, oftewel parameter 29 staat op 1 en dipswitch B2 staat op ON, dan kan met de Elga gekoeld worden door de koelknop op de Elga te bedienen. De Elga zal dan volledig volgens de koellijn gaan koelen. Ook moet dipswitch A6 op ON staan.

Lees eerst de storingscode af met behulp van het boeksymbool op het bedienpaneel van de Elga of met de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat, zo weet u welke storing de Elga heeft. Raadpleeg daarvoor Hoe kan ik de storingscode van de Elga aflezen? Bekijk de storingsomschrijving en de mogelijke oplossingen in de installateurshandleiding. Indien u ondersteuning vanuit Remeha wenst dan kunt u op locatie bij de warmtepomp onze Service Helpdesk bellen voor technische ondersteuning.

Tijdens koelbedrijf werkt de Elga met een koellijn. Deze koellijn is noodzakelijk om condensvorming te voorkomen. De koellijn bepaalt uiteindelijk de gewenste aanvoertemperatuur aan de hand van de gemeten buitentemperatuur.
Door de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur af te lezen kan worden bepaald of de Elga naar behoren functioneert.
De aanvoertemperatuur kunt u aflezen onder parameter 17 in het parameter menu INSTAL INSTELLING op de Honeywell Chronotherm Touch Modulation thermostaat. Raadpleeg hiervoor Hoe wijzig ik de parameters van de Elga?.
Als de gemeten aanvoertemperatuur overeenkomt met de gewenste aanvoertemperatuur van de koellijn, dan functioneert Elga naar behoren.

Raadpleeg hiervoor de ontwerphandleiding van de Elga, hierin staan alle thermostaten vermeld die compatibel zijn met de daarbij bijbehorende opmerkingen.

De stooklijn (dipswitch A1 + A3) heeft invloed op het regelgedrag van de Elga. Bij de inbedrijfstelling zal de stooklijn ingesteld moeten worden op het afgiftesysteem en de isolatie van de woning. In de onderstaande tabel staan adviesinstellingen. Indien blijkt dat de ingestelde stooklijn na een periode niet voldoet dan kunt u de stooklijn wijzigen. De stooklijnen staan vermeld in de installateurshandleiding met de daarbij behorende dipswitchs instellingen.
elga faq stooklijn

Dit is normaal. Als de slaapstandfunctie ingeschakeld is met dipswitch A5, dan wordt na 10 uur geen warmtevraag de buitenunit in hibernatie gebracht om zo energie te besparen. Hierdoor krijgt de sensor in de buitenunit geen spanning en geeft daardoor geen actuele buitentemperatuur meer door. De laatst doorgegeven buitentemperatuur zal worden weergegeven op de thermostaat. Indien u graag altijd een actuele buitentemperatuur op de thermostaat wenst, zou u een externe buitentemperatuur kunnen laten plaatsen of de slaapstandfunctie uitschakelen. Door de slaapstandfunctie uit te schakelen zal het spanningsverbruik, bij geen warmtevraag, hoger zijn.

De Elga is ontworpen om samen met de cv-ketel in een hybride opstelling een woning te verwarmen. De cv-ketel zal de woning op temperatuur brengen en de Elga zal de woning op temperatuur houden met behulp van de buitenunit. De voorwaarden die ervoor zorgen dat de cv-ketel wordt aangestuurd zijn:
– De warmtevraag in de woning is 1°C of hoger
– De retourtemperatuur is 45°C of hoger
– De graadminutenregeling (Elga constateert dat de woning niet binnen een bepaald tijdsbestek op temperatuur komt)
– De buitentemperatuur is 4°C of lager (bij 6°C buitentemperatuur zal de Elga weer vrijgesteld worden om de woning te verwarmen)

Een lichte bevriezing is normaal. Indien de buitenunit veel ijsvorming heeft en de luchtstroom hierdoor wordt beïnvloed, dan is dit niet normaal. Oorzaken kunnen zijn:
– Condenswater van de ontdooicyclus kan niet goed worden afgevoerd, waardoor het water weer aanvriest.
– Niet voldoende beschikbare systeeminhoud van 25 liter in het afgiftesysteem.
– Geen buffervat van minimaal 25 liter en een bypass aanwezig in het afgiftesysteem bij aanwezigheid van een zoneregeling/naregeling.
– Buitenunit wordt niet minimaal 20 minuten aangestuurd om een ontdooicyclus op gang te brengen. Oorzaak is meestal te herleiden doordat de zoneregeling/naregeling de Elga niet lang genoeg aanstuurt. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:
1. De stooklijn verlagen. Hierdoor wordt een lagere aanvoertemperatuur aangemaakt en zal de zoneregeling/naregeling langer de Elga aansturen om de woning op temperatuur te brengen en dus ook de ontdooicyclus op gang te brengen.
2. De minimale ‘aan’ en/of ‘uit’ tijd van de zoneregeling instellen (indien aanwezig). Hierdoor wordt de Elga minimaal ‘aan’ en/of ‘uit’ gestuurd, waardoor de Elga langer wordt aangestuurd en de ontdooicyclus op gang gebracht kan worden.

Het is mogelijk om de Elga weersafhankelijk aan te sturen. Om dit te realiseren zal de Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat weersafhankelijk ingesteld moeten worden. Voor het instellen van de thermostaat parameters verwijzen wij naar hoe wijzig ik de parameters van de Elga? U gaat dan naar het INSTALL INSTELLINGEN menu in plaats van INSTALL KETEL menu. Ook adviseren wij een externe buitenvoeler te plaatsen die aan de noordgevel van de woning geplaatst wordt, zodat er geen externe oorzaken zijn die de gemeten temperatuur beïnvloeden (zoals de zon bijvoorbeeld).
Ga als volgt te werk:
1. Sluit de externe buitenvoeler aan
2. Zet op de Elga dipswitch B1 en B2 op ON
3. Stel parameter 29 op de thermostaat op 1
4. Stel parameter 30 op de thermostaat in op een stooklijn die overeenkomt met het afgiftesysteem. Adviesinstellingen zijn:
4.1 Stooklijn 5 – 8: alleen vloerverwarming (verdeler zonder menging)
4.2 Stooklijn 10 – 20: radiatoren of radiatoren en vloerverwarming (mengverdeler met pomp)
5. Stel de ingestelde temperatuur op de thermostaat in op 22°C of hoger
De Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat zijn nu weersafhankelijk ingesteld.
Als u meer wilt weten over weersafhankelijke regeling dan verwijzen wij u naar de installateurshandleiding.

Het hydraulisch aansluiten van de Elga kan op 2 manieren:
1. Met een openverdeler (serie-opstelling)
2. Zonder openverdeler (parallelopstelling)

Serie-opstelling:
Bij een serie-opstelling zijn geen terugslagkleppen in de hydraulische installatie noodzakelijk.
Zet dipswitch B3 wel op ON, zodat de Elga weet dat hij zorgt voor de flow naar het afgiftesysteem.

Parallelopstelling:
Bij een parallelopstelling is het wel noodzakelijk om terugslagkleppen in de hydraulische installatie te plaatsen. De locatie van de terugslagkleppen zijn als volgt:
– In de aanvoerleiding van de Elga
– In de aanvoer- of retourleiding van de cv-ketel, afhankelijk van de positie van de driewegklep
De positie van de driewegklep in de cv-ketel bepaalt uiteindelijk de locatie van de terugslagklep. Bijvoorbeeld: Als de driewegklep in de cv-ketel aanwezig is in de retourzijde, dan moet de terugslagklep geplaatst worden in de retourleiding.

Let op: Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de richting van de flow wordt gemonteerd.

Omdat het Evohome systeem geen koelfunctionaliteit ondersteunt is het niet mogelijk om met het Evohome systeem te koelen. Ons antwoord op de hierboven gestelde vraag is dan ook ‘Nee, het is niet mogelijk om met een Evohome systeem te koelen’.

Echter als de vraag is of er een optie is om toch met het Evohome systeem te kunnen koelen, dan is ons antwoord ‘Ja, maar wij ondersteunen deze optie niet’.

Wij ondersteunen deze optie niet, omdat het afwijkend gedrag van de eindgebruiker vraagt. In plaats van de gewenste temperatuur op de thermostaat te verlagen moet juist de temperatuur verhoogd worden, oftewel een warmtevraag gevraagd worden. De warmtevraag signaal stuurt dan de Elga aan. Dit signaal is aangesloten op de extra functionaliteitenkabel, oftewel op de klemmen 30 en 31 (vrijgave verwarmen). Door dit signaal parallel door te verbinden naar de klemmen 28 en 29 (vrijgave koelen) wordt de warmtevraag signaal gezien als een koelvraag signaal. Door vervolgens de Elga in koelbedrijf te zetten met behulp van de koelknop op de Elga, zal de Elga gaan koelen. Wel moet dipswitch A6 op ON staan

Hieronder een korte samenvatting voor het aansluiten:
– Sluit het warmtevraag signaal van de zoneregeling/naregeling aan op klemmen 30 en 31
– Verbind klem 30 door naar klem 28
– Verbind klem 31 door naar klem 29
– Het warmtevraag signaal is nu aangesloten op de vrijgave voor verwarmen en koelen contacten

Zie voor verdere informatie de schema’s achter in de installateurshandleiding.

Het aantal benodigde onderdelen voor de installatie van een Elga hangt af van de huidige installatie, plaats van de buitenunit en de voorkeur van de installateur. Over het algemeen zijn de volgende extra onderdelen nodig:

Bevestiging
– 3 x bevestigingsmateriaal voor de binnenunit op de wand. Gebruik, afhankelijk van het soort wand, de juiste schroeven en pluggen.

Hydraulisch (er zijn 2 mogelijkheden, voor meer informatie zie hoofdstuk 4.2.1 in de installateurshandleiding)

– Parellel
Cv-leiding (22 mm) (voor verbinding tussen Elga en cv-installatie)
2 x T-stuk (22 mm)
4 x puntstuk knel (1”-22 mm)
Fitterstape
– Open verdeler in serie
Cv-leiding (22 mm) (voor verbinding tussen Elga en cv-installatie)
1×1″open verdeler
1 x inregelafsluiter (stadverwarming)
4x punstuk knel (1″-22mm)
Fitterstape

Koude technisch
– Koudemiddel leiding 1/4” en 3/8” (voor verbinding tussen Elga en buitenunit)
– Benodigde (flare)koppelingen

Elektrisch
– Wandcontactdoos (met 1,5 kW elektrisch vermogen vrij beschikbaar op de betreffende groep)
– Vier-aderige kabel (4*1,5 mm2) (voor voeding van buitenunit vanaf Elga)
– Twee-aderige zwakstroom signaalkabel (minimaal 0,14 mm2) voor de verbinding tussen Elga en de kamerthermostaat
– Twee-aderige zwakstroom signaalkabel (minimaal 0,14 mm2) voor de verbinding tussen Elga en de ketel
– De optionele extra buitenvoeler dient drie-aderig afgeschermd bekabeld te worden

U kunt hiervoor de quickstart handleiding van de Elga gebruiken. De handleiding helpt u stapsgewijs door de inbedrijfstelling heen.

U kunt hiervoor de quickstart handleiding van de Elga gebruiken. De handleiding helpt u stapsgewijs door de inbedrijfstelling heen.

Een debietstoring kan meerdere mogelijke oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

– Onvoldoende systeemdruk in de leidingen
– Geen flow aanwezig in het afgiftesysteem (geen zones open en/of geen bypass aanwezig)
– Aanwezigheid van lucht in het systeem en/of bij de Elga. In de Elga is een ontluchtingsnippel aanwezig aan de bovenzijde van warmtewisselaar
– De circulatiepompen van de Elga en cv-ketel zijn niet goed op elkaar ingeregeld. Gezien de Elga een flowstoring geeft betekent dit vaak dat de circulatiepomp van de cv-ketel de flow van de Elga wegdrukt. De circulatiepomp van de cv-ketel zal dan verlaagt moeten worden of indien dit niet mogelijk is dan zal de circulatiepomp snelheid van de Elga verhoogt moeten worden. Gebruik voor het inregelen van de circulatiepompen de Quickstart handleiding van de Elga, hierin staat stapsgewijs omschreven hoe de circulatiepompen op elkaar kunnen worden ingeregeld.
– Terugslagklep verkeerd om en/of op de verkeerde plek gemonteerd

Als de bovenstaande punten geen oplossing biedt dan kan overwogen worden om de duo inzetbaarheid met dipswitch A2 eraf te halen.

De 4°C grens is de economische grens van de Elga. Bij 4°C buitentemperatuur zal de Elga de buitenunit niet meer aanspreken om de woning te verwarmen. Deze grens is bepaald aan de hand van vaste gas en elektra prijzen. Omdat gas en elektra prijzen fluctueren is het mogelijk om deze grens te wijzigen of uit te zetten.

Uitzetten
Zet dipswitch B8 on ON

Wijzigen
Wijzig parameter 62 met behulp van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat (zie: Hoe wijzig ik de parameters van de Elga?). De ingevulde waarde is de hoeveelheid graden dat de grens in mindering wordt gebracht

(voorbeeld: 4°C – P62 = grens buitentemperatuur)

Als de Elga geen storingen geeft met behulp van het boeksymbooltje, dan zou het betrekking kunnen hebben op het regelgedrag en/of hoe de Elga ingezet wordt. In het document Energiebesparing Elga staan alle aandachtspunten vermeld die invloed kunnen hebben op de besparing. Deze punten kunt u, eventueel met de eindgebruiker, doorlopen. Hoe dan ook is de energiebesparing altijd afhankelijk van de woning en het gewenste comfort.

Controleer of parameter 13 op de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat op 1 staat. Tijdens de inbedrijfstelling moet deze op 1 worden gezet, wordt dit niet gedaan dan kan op warme dagen de thermostaat een warmtevraag creëren en de Elga aansturen. Om dit te vermijden moet de koelfunctie van de thermostaat altijd worden vrijgegeven door parameter 13 op 1 te zetten.

Voor meer uitleg hoe u de parameter kunt wijzigen zie Hoe wijzig of lees ik de paramaters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat af?

Dit kan 3 mogelijke oorzaken hebben, namelijk:

Bij een aan/uit-aansturing van de cv-ketel is de aanvoertemperatuur te hoog ingesteld
De Elga stuurt de cv-ketel aan en maakt een aanvoertemperatuur aan, zoals deze is ingesteld op de cv-ketel. De Elga kijkt met sensor NTC2 naar de aanvoertemperatuur van de gezamenlijke leiding naar het afgiftesysteem. Als de aanvoertemperatuur overeenkomt met de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn dan zal de Elga stoppen met de cv-ketel aansturen. Omdat de circulatiepomp blijft draaien is er nog flow aanwezig en zal het te hoog aangemaakte aanvoertemperatuur van de cv-ketel zich mengen met het water in de cv-leidingen, waardoor de aanvoertemperatuur in de leidingen weer zal dalen onder de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga vervolgens weer de cv-ketel zal aansturen. Dit veroorzaakt dan het pendelen van de cv-ketel.

Oplossing: Verlaag de aanvoertemperatuur van de cv-ketel. Stel de aanvoertemperatuur zodanig in dat de maximaal aangemaakte aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn wel behaald kan worden. Bijvoorbeeld als de stooklijn staat ingesteld op vloerverwarming hoog (dipswitch A3 en A1 op ON) dan is de maximale gewenste aanvoertemperatuur 50°C bij -10°C buitentemperatuur. Stel maximale aanvoertemperatuur van de cv-ketel dan in op 50C.

Temperatuursensor NTC2 te dichtbij de cv-ketel gemonteerd
Als sensor NTC2 te dicht bij de cv-ketel gemonteerd is dan kan dit een hogere/afwijkende aanvoertemperatuur meten. Hierdoor kan de aanvoertemperatuur hoger uitkomen dan de gewenste aanvoertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga stopt met de ketel aansturen. Als de aanvoertemperatuur in de leiding weer onder de gewenste aanvoertemperatuur komt, dan zal de Elga de cv-ketel weer aansturen en gaat vervolgens pendelen.

Oplossing: Verplaats de sensor (NTC2) verder op het leidingwerk, zodat er meer mengwater beschikbaar is en een realistische aanvoertemperatuur gemeten kan worden.

Flowstoring van de Elga
In een bepaalde situatie kan het zo zijn dat de Elga de cv-ketel aanstuurt en de circulatiepomp van de cv-ketel de flow van de Elga wegdrukt en de Elga vervolgens een flowstoring registreert en weer geeft met behulp van het boeksymbool op de Elga. De Elga stopt vervolgens met de cv-ketel aansturen, waardoor de circulatiepomp van de cv-ketel stopt. De flowstoring is vervolgens niet meer aanwezig en de Elga valt weer in normaal bedrijf en stuurt vervolgens weer de cv-ketel aan om aan de huidige verwarmingsvraag te voldoen, waardoor vervolgens het pendelen van de cv-ketel en ook de Elga ontstaat.

Oplossing: Regel de circulatiepompen zodanig op elkaar in dat deze situatie niet ontstaat. Verlaag, indien mogelijk, altijd eerst de maximale snelheid van de circulatiepomp van de cv-ketel. Indien dit niet mogelijk is, verhoog dan de snelheid van de Elga circulatiepomp. Raadpleeg de Quickstart handleiding van de Elga voor meer uitleg over het inregelen van de circulatiepompen

Foutmelding cv-ketel

De ketel geeft via OpenTherm aan de Elga door dat de CV-ketel een foutmelding heeft. Als de CV-ketel een sto-ringscode doorgeeft via OpenTherm kan deze uitgelezen worden onder parameter P87.

Oplossing: los de storing op en reset de CV-ketel. Mogelijke storingen kunnen zijn: te lage waterdruk, te hoge tem-peratuur (flow CV-ketel), geen gasdruk, etc. Verder wordt verwezen naar de handleiding van de CV-ketel.

Communicatieprobleem met de OpenTherm CV-ketel
Controleer of de kabel tussen de OpenTherm CV-ketel en de Elga-print goed is aangesloten.

Mogelijk is bij de aansluitkroonsteen van de ketel de keuze tussen aan/uit of OpenTherm verkeerd aangesloten. Ook kan het zijn dat er een instelling in het menu van de ketel naar OT worden gewijzigd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de CV-ketel. Controleer of CV-ketel een OpenTherm aansluiting heeft.

Het kan zijn dat de OpenTherm implementatie van de CV-ketel niet compatibel is met die van de Elga. In dit geval kan men de CV-ketel via een aan/uit contact aansturen. Zie schema K2, K4, K6 enz.

Communicatieprobleem met OpenTherm thermostaat
Controleer of het display van de thermostaat oplicht; dit is een aanduiding dat er wel voeding is. Reset eventueel de Elga door de 230V stekker uit het stopcontact te nemen en er weer in te steken.Controleer of de kabel tussen de thermostaat en Elga in orde is, sluit hiervoor de thermostaat aan via een kort kabeltje direct aan op de Elga.

Sensor fout: NTC2
De meegeleverde temperatuursensor voor de aanvoer (NTC2) geeft een storing.

– Controleer of deze goed is aangesloten op de groene stekker
– Controleer de sensor

Sensor fout: NTC1
De meegeleverde temperatuursensor voor de retour (NTC1) geeft een storing.

– Controleer of deze goed is aangesloten op de groene stekker
– Controleer de sensor

(Extra) buitenvoeler storing
De extra buitenvoeler is actief als dipswitch B1 op ‘ON’ staat. Als dipswitch B1 op ‘OFF’ staat, komt er nooit een buitenvoelerstoring.

Debietstoring Elga
De Elga registreert een debietstoring (flowschakelaar in de Elga niet geschakelde en circulatiepomp aan).
– Controleer of de afsluiters van de Elga en het CV-systeem open staan.
– Controleer of alle radiatoren en/of vloerverwarmingsgroepen openstaan.
– Controleer ook of de Elga ontlucht is en of de circulatiepomp in de Elga draait.
– Controleer of het filter in de Elga schoon is. Het filter is aangesloten op de onderste aansluiting van de warmtewisselaar in de Elga.
– Als deze storing voorkomt zodra de CV-ketel wordt ingeschakeld moeten de circulatiepompen beter op elkaar worden afgesteld, zie hiervoor hoofdstuk 7.
– Controleer indien nodig ook of de debietschakelaar vrij kan bewegen.

Communicatieprobleem met Intesisbox en Toshiba-print
– Controleer kabel tussen de Elga-print en de Intesisbox De kabelvolgorde op de Elga-print is van links naar rechts: Niets-Oranje-Wit (gezien vanaf de voorzijde).
– Controleer of het schakelaartje vooraan op de Elga-print op “run ”staat.
– Controleer de dipswitches op de Intesisbox. Zie elektrisch schema in hoofdstuk 16 van de installateurshandleiding.

Toshiba-print heeft een storing
De Elga krijgt van de Toshiba een foutmelding. De foutmelding kan uitgelezen worden onder parameter P86. Zie hoofdstuk 12.4 in de installateurshandleiding voor de storingscodes.

Deze storing kan tijdelijk voorkomen bij het opstarten van de Elga. Na maximaal 15 minuten verdwijnt deze dan automatisch.

Voor meer uitleg hoe u de parameter kunt aflezen, zie: Hoe wijzig of lees ik de paramaters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat af?

Aflezen op de Elga:
De Elga geeft met behulp van het boeksymbool op het bedieningspaneel de storingscode weer. Het boeksymbool knippert 9 keer achtereenvolgens en één van de knippers is een lange knipper. De lange knipper is de storingscode van de Elga. U kunt de knippers gaan tellen nadat het boeksymbool een langere pauze heeft gehad. Vervolgens kunt u in de installateurshandleiding of in de FAQ’s de storingsomschrijving en de mogelijke oplossingen terugvinden.

Aflezen op de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat:
Als u een Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat heeft dan kunt u de storingscode aflezen op de thermostaat door op [info] te drukken. De storingscode wordt dan weergegeven op het display van de thermostaat.

Het wijzigen of aflezen van de parameters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat, gaat als volgt:
– Druk op [instellen]
– Druk 5 seconden lang op de ruimte tussen [scherm] en [klaar] totdat INSTALL INSTELLINGEN op het scherm verschijnt
– Druk op [instellen]
– De parameters worden links weergegeven en rechts is de ingestelde waarde.
– Ga met de linker pijltoetsen naar de gewenste parameter
– Wijzig de ingestelde waarde met de rechter pijltoetsen
– Bevestig door op [klaar] te drukken

Het wijzigen van de parameters van de Elga kan met behulp van de Honeywell Touch modulation thermostaat. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de parameters kunt wijzigen.

– Druk op [instellen]
– Druk 5 seconden lang op de ruimte tussen [scherm] en [klaar] totdat INSTALL INSTELLINGEN op het scherm verschijnt
– Druk op de pijl naar boven, zodat INSTALL KETEL op het scherm komt te staan
– Druk op [instellen}
– U zit nu in het parametermenu voor de Elga. Links is de parameter en rechts is de ingestelde waarde.
– Ga naar de gewenste parameter met de linker pijltoetsen
– Wijzig de parameter met de rechter pijltoetsen
– Druk op [klaar] om de wijziging te bevestigen

Mijn thermostaat heeft geen INSTALL KETEL menu, wat nu?
De huidige firmware versie op de Elga ondersteund deze menu optie niet. Op de Elga moet minimaal firmware versie 15.3 aanwezig zijn om deze menu optie te kunnen ondersteunen. Een firmware update is dan noodzakelijk, hiervoor kunt u contact opnemen met uw installateur.

U heeft een Elga met een Carrier buitenunit
Als u een Elga met een Carrier buitenunit heeft dan is het helaas niet mogelijk om parameters te wijzigen.

Servicetool voor installateurs
Voor installateurs is het mogelijk om met behulp van een servicetool de parameters te wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op voor de mogelijkheden. De servicetool is niet bestemd voor eindgebruikers.